Cenník geodetických a kartografických prác

Cena za vykonané práce je určená podľa cenníka geodetických a kartografických prác, pričom je možná aj cena dohodou.