Geoban s.r.o.

Konštantínova 6
080 01 Prešov

3. poschodie

zapísaná v OR Prešov pod pol. 11266/P
IČO: 36456519
DIČ: 2021418476
IČ DPH: SK2021418476


Kontaktná osoba: Jozef Ontko
Telefón: 0905 383 449

geoban@geoban.sk

 Môžete nás kontaktovať aj napísaním správy do formulára: